ELS PILARS DEL iOGA

Yamas - Ètica Social  |  Niyama - Ètica Personal  |  Assana - Postures  |  Pranayama - Respiració  |  Pratyahara  |  Dharana  |  Meditació  |  Kriyes externs

Yamas - Ètica Social

Yama asteya (No robar)

Reconèixer el propi espai vital i, alhora, respectar l'espai dels altres.

Asteya és enfocar la vida material cap a un camí, i ser capaços de transitar-lo. Camí que ens pugui aportar base, arrel, estructura, qualitat de vida en tot allò que puguem necessitar, des dels aspectes més materials fins als aspectes profunds de revisió de les nostres arrels familiars, genètica i energies relacionades amb els espais, tant físics, com psíquics, emocionals o espirituals

Yama brahmacharia (Domini dels sentits)

Equilibri entre les nostres diferents energies, és el poder especificar les diferents energies de les que estem fets. Brahmacharia és posar consciència en cada estat diferent de la pròpia energia, i saber diferenciar: no és la mateixa energia la sexual, que l'energia amorosa incondicional, o l'energia que necessitem per moure'ns físicament, o l'energia que necessitem per pensar, reflexionar... Reconèixer-les i saber-les gestionar ens aporta una gran claredat i una gran simplificació en les nostres vides!

És també conèixer la gran energia emanadora de tota la creació. Energia que està disponible i que podem utilitzar coherentment, i així poder viure des d'aquesta font inesgotable de vida.

Yama Aparigraha (No acaparar)

Desafecció, obertura al no conegut, és el viure des de la soltesa (deixar anar, deixar anar el conegut i obrir-nos al que hi ha per conèixer ...)

Aparigraha és també el poder deixar-nos en mans d'una força major, com pot ser la intuïció, la inspiració. És aquesta percepció que, quan està en nosaltres, sabem que no hi ha possibilitat d'errar, que sap més del que podem saber nosaltres. Ser capaços de "rendir-nos" i oferir-nos a ser conduïts i guiats per aquesta energia. Això també és aparigraha.

Yama Ahimsa (No violència)

És la capacitat de fer el bé, sense violència. És l'energia ja guiada i canalitzada per poder dirigir-la cap a un horitzó clar i concís.
És trobar l'equilibri entre la força vital impulsiva i incontrolable i el procés que hàgim pogut haver fet perquè aquesta energia tingui un bon cap. Una acció ja encaminada cap a horitzons concrets, sans i eficients.

Ahimsa és trobar solució des del nostre pensament reflexiu, i utilitzar-la per trobar coherència, servei, poder i resolució cap a tot el que signifiqui acció, tant a nivells molt bàsics, com molt profunds.

Yama Satya (Veritat)

Unió de pensament i paraula, parlar, comunicar des del que és autèntic, no des de la xerrameca o des de la influència del que ens envolta de vegades, des del buscar sentit a la nostra expressió, parlada i callada, ja que no és només comunicar des de la paraula emesa, sinó també des del silenci creatiu i receptor de tot el que m'envolta, exteriorment i interiorment.

Valorar l'equilibri entre el silenci i la paraula.

Dins de la tradició del ioga, els Yamas i niyamas són els valors que han de precedir tot treball en el món del ioga. En la nostra tradició serien els processos interns i externs que tot ésser humà fa per poder viure en bona convivència, harmonia i equilibri, tant amb ell mateix, com amb els altres.

Yamas i niyamas en la pràctica, donen més profunditat a la feina i major coneixement dels diferents nivells de consciència que som, com si fóssim un gran puzzle fet a peces i el fer la feina de Yamas i niyamas t'ajuda a conèixer totes aquestes peces, una per una, a aprofundir-hi, donant-nos un reconeixement profund i actual de tot el nostre gran puzle, o com si d'un gran mapa es tractés. Així ens anem reconeixent fins obrir-nos d'el tot al nostre "gran mapa personal".

Yamas, el seu significat

Yamas són els valors bàsics per a una bona convivència amb tot el nostre entorn. És comptar amb l'altre per aconseguir l'harmonia i l'equilibri en les nostres vides. És adonar-nos que vivim i convivim envoltats d'altres persones, natura, animals .... Saber tenir cura de tot aquest contingut que ens envolta i donar-los una connotació sagrada. És tenir com a actitud gestos en la quotidianitat que surtin del normal, donant-los la importància i el valor real que té tot aquest contingut. Aquests són els Yamas. Els sintetitzem en 5 Yamas.

Niyama - Ètica Personal

Dins de la tradició del ioga, els yamas i niyamas són els valors que han de precedir tot treball (en el món del ioga). En la nostra tradició serien els processos interns i externs que tot ésser humà fem per poder viure en bona convivència, harmonia i equilibri, tant amb nosaltres mateixos, com amb els altres.

Yamas i niyamas en una classe de ioga ens dóna motivacions per adquirir dins de la pràctica un estat especial de consciència, on trobar-nos amb una qualitat d'escolta més gran en tot el nostre ésser. L'escolta et precedeix donant-te eines per poder aconseguir major equilibri emocional, psíquic i espiritual, per això incorporar els yamas i niyamas en la pràctica donen més profunditat a la feina i major coneixement dels diferents nivells de consciència que som, com si fóssim un gran puzle fet a peces i el fer la feina de yamas i niyamas t'ajuda a conèixer totes aquestes peces, una per una, a aprofundir-hi, donant-nos un reconeixement profund i actual de tot el nostre gran puzzle, o com si d'un gran mapa es tractés i així, ens anem reconeixent fins obrir-nos del tot al nostre gran "gran mapa personal".

Niyamas, el seu significat:

Niyamas, bàsicament també són 5, i ens ajuden a trobar la nostra essència, els valors que necessitem per trobar-nos a nosaltres mateixos, per saber desenvolupar-nos com a éssers humans i espirituals alhora. Per tenir com a aprenentatge el saber-nos posseïdors d'un gran potencial d'amor, energia i saviesa i poder desenvolupar-lo, i actualitzar-lo en el dia a dia.

Niyama Tapes (Austeritat: coherència entre pensament i acció)

Constància, voluntat, no deixar-se portar per la inèrcia de les coses. Tenir empenta per a un moment necessari, saber sobrepassar un límit. Tapes ens aporta jovialitat, joventut en el sentit de tenir la força necessària per fer el que volem fer.

Tapes és energia en moviment, força creadora materialitzada, disponible per a tot el que necessitem. És tenir en disponibilitat vida en acció.

Niyama swadhyaya (Autoobservació: estudi d'un mateix)

Interiorització, recerca del propi jo. A partir de la màxima que diu: "el veritable afecte comença per un mateix".

Estudi d'un mateix, partir d'un treball de reconeixement i valorar el món interior.

Obrir-nos a nosaltres mateixos.

Revisar el nostre món interiory exterior, fins que es puguin fondre i unificar, i es pugui viure l'experiència de ioga, que significa unió, unió de contraris, d'oposats, integració de tots els diferents nivells de consciència.

Niyama Saucha (Neteja)

Neteja, cura conscient del cos físic, netejar tant des de l'exterior (pràctica d'assanes, neteja personal etc.) i també neteja des de l'interior, pranayames, kriyes, visualitzacions, alimentació depurativa, etc.

Cura conscient de com pensem i sentim, cuidar el nostre pensament i les nostres emocions.

Niyama Samtosha (Satisfacció)

Alegria incondicional, sentir-se a gust amb la realitat que ens toqui viure, no com una acceptació passiva, sinó com una atenció activa a on poso la meva energia, en allò que sóc.

Felicitat que no ve dels impulsos de l'exterior, és felicitat interna, procedeix de la mateixa font d'Amor incondicional que som.

Niyama īśwara-pranidhana (Lliurament)

El seu significat és el lliurament cap al transpersonal.

És l'oferiment de nosaltres mateixos a la força Creadora.

Lliurar-se a la Saviesa de la incertesa, sabent que estem connectats amb una font d'Amor, que ens proveeix de tot el necessari, de tot el que podem necessitar a tot nivell de consciència, arriscar-nos a confiar en saber que el sentit profund de la vida és descobrir que som espurnes de llum divina, o pols d'estrelles com diuen els científics, que pertanyem tant a la mare terra com al pare cel-univers.

Assana - Postures de Ioga

Una dimensió potser poc explicada en la pràctica del ioga és l'atenció i el sentit propioceptiu. En els primers 7 anys de vida es forma el sistema sensorial, que ens permet tenir consciència de nosaltres mateixos i del nostre entorn per mitjà dels sentits. El sentit propioceptiu és el que ens fa dir "estic bé, em sento bé", podríem dir-ne el sisè sentit. La consciència propioceptiva ens fa estar més atents per reconèixer quines conductes, fets, emocions, etc., ens interessa mantenir i quines no.

Enles postures de ioga, el treball de posar l'atenció és habitual, té un gran benefici en el nostre equilibri psicofísic. Quan podem dirigir l'atenció comencem a experimentar la llibertat interna. Podem canviar voluntàriament la nostra percepció del que està succeint. Un entrenament que podem utilitzar en la vida diària.

A la sessió de les assanes l'atenció la podem focalitzar en diferents parts del cos: com respirem, com canvia la nostra experiència segons la postura que fem, com es dissolen les nostres preocupacions, etc. Treballem l'atenció focalitzada mentre mantenim una atenció difusa, més centrada en l'entorn. L'atenció ens permet revelar l'energia que està en els músculs, òrgans, chakres. Ens fem amics del cos, l'aspecte més dens, i de la ment, aspecte més volàtil. Així doncs, les assanes i la disciplina del Ioga en conjunt, ajuden al fet que el binomi cos-ment es mantingui integrat i poder viure, així, la pau i l'alegria del nostre Ésser.

Assana: és una postura en què intervenen els alineaments, l'actitud, l'atenció, l'energia, la voluntat i el dinamisme.

Pel que fa a l'estructura corporal, en les assanes intervenen dos tipus de músculs:

  • Els estriats, vermells, que tenen la funció d'estirament i tonificació. Són els responsables de mantenir l'espai en les articulacions perquè puguin treballar bé i mantenir-nos en salut articular.
  • Els músculs llisos: incidim en ells per relaxar-los i vitalitzar els mateixos. Aquests músculs estan més en contacte amb els òrgans interns, com són l'estómac, fetge, melsa, intestí, etc.

Les postures de ioga tenen un ritme, dinamisme i un ordre d'execució. Quan realitzem les postures, es desperta una intel·ligència somàtica. Es mobilitza el teixit connectiu del cos, les fàscies, que ens permeten treure i dissoldre part de l'estrès emocional emmagatzemat en els teixits. El dinamisme en la sessió de ioga ajuda que la nostra ment no divagui, que la inèrcia de el cos no ens atrapi i ens faci mandrosos. El cos per si mateix té molta inèrcia, és la ment la que mana sobre el cos.

La pràctica de les assanes, la seva seqüència i durada en les postures té un efecte físic, emocional i mental. Estimula la nostra voluntat i permet que el còrtex prefrontal prengui les regnes de la nostra vida. Un cert dinamisme en la pràctica de les asanes ens permet tenir l'atenció desperta. L'esforç i la voluntat fan que puguem estimular-nos, dissoldre tensions acumulades i equilibrar, per anar més enllà del que pensem que són les nostres possibilitats.

Pranayama - Respiració en el Ioga

La respiració està constantment present en la nostra vida.
Venim a el món amb una inspiració i vam sortir de l'amb una exhalació.

La respiració ens omple d'energia. Contribueix a l'oxigenació de la sang, teixits, òrgans ... Està present en el metabolisme del nostre organisme. Estableix permanentment un vincle entre l'exterior i la nostra vida psíquica.

El ritme de la respiració està en constant canvi adequant-se a l'mig, a la nostra activitat i altres processos interns com emocions, estrès, estats d'ànim, etc.

Si estem atents als canvis de la nostra respiració ens adonarem que està havent un canvi mental i emocional.

Quan la respiració canvia el seu ritme en resposta a emocions, pensaments i estats estressants, augmenten els nivells d'àcid làctic, adrenalina, cortisol .... en sang, els quals al seu torn estan mantenint aquests mateixos estats que els han generat.

La funció respiratòria és l'única de sistema vegetatiu que obeeix a voluntat, d'aquí la importància de tornar a un patró de respiració rítmic i tranquil per equilibrar les nostres emocions i la ment, i alliberar aquestes substàncies en la sang que ens deixen atrapats en un determinat estat.


Prana significa alè, respiració, vida, vitalitat, energia o força.
Ayama significa allargament, extensió, eixamplament, longitud, amplitud, reglament, prolongació, contenció o control de la respiració.

Prana és l'energia que impregna l'univers a tots els nivells.

És energia física, mental, intel·lectual, sexual, espiritual, còsmica. Tota energia vibrant és Prana.

Ex. Energies físiques com: calor, llum, gravetat, magnetisme, electricitat.
Prana és l'energia oculta o potencial en tots els éssers i que ve alliberada en grau màxim en moments de perill.

És el motor primari de tota activitat.

És l'energia que crea protegeix i destrueix.
El vigor, la potència, la vitalitat, la vida i l'esperit són formes de prana.

Pranayama, no és una simple respiració habitual i automàtica per mantenir-nos amb vida.
És l'entrada i sortida controlada de la respiració en una postura fermament establerta.

El pranayama permet nodrir de prana el cervell i l'organisme, afavorint l'equilibri dels nervis, el bon funcionament de les funcions cerebrals, la claredat i calma de la ment i l'equilibri de les emocions.

Altres beneficis: augmenta la capacitat pulmonar. Eixampla la caixa toràcica.
Fa que l'aparell respiratori funcioni de forma òptima. Millora el sistema circulatori, la qual cosa afavoreix els processos de digestions i eliminació.

El Pranayama és el cor de l'Ioga.
Extret de "Llum sobre el Pranayama" B.K.S. Iyengar.

Pratyahara - Abstracció dels sentits

La respiració calmada és imprescindible en les postures. Al realitzar les postures de ioga, podem distingir entre esforç i tensió. L'esforç és energia dirigida en una direcció. Llavors hi ha una expansió de la consciència des de l'aspecte més somàtic a la claredat mental i calma interior. Quan hi ha tensió en les postures, també hi ha tensió en la ment, la respiració és superficial, l'atenció perd capacitat d'amplitud i augmenta la dispersió.

Necessitem donar una pinzellada a l'actitud. Quino, l'autor del còmic de Mafalda diu en una vinyeta "L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa". Les assanes són com Mudras, gestos amb significat, indiquen un tipus d'energia i un tipus de vivència. La ment i el cor han de fer-se presents en les asanes. Moltes asanes tenen noms que representen animals i actituds personals. Per exemple: Virabadrasana I: El guerrer ens convida a la valentia, a superar les dificultats amb voluntat. És una postura que et torna l'optimisme. Al realitzar l'assana amb aquesta actitud, el benefici va molt més enllà de l'aspecte físic, energètic i mental. Si, en canvi, vam realitzar Halasana, l'actitud és completament diferent. És una invitació a la interiorització. La postura ens ajuda a un canvi d'estat mental. Cos i ment són un continu de consciència: el que els ioguis ja coneixien ara ho reconeix la ciència.

A l'acabar la pràctica de les assanes es fa sempre Savasanna, postura del mort. "Aquell que posa tots els sentits cap al seu interior, en repòs i es submergeix en un univers de quietud, consciència i benestar". A la relaxació es recull el que s'ha sembrat en la sessió.

Després de la sessió de Ioga, és un bon moment per fer la pràctica meditativa i reposar en el nostre Ser, que no té paraules, que és pura vivència de la Vida en majúscula.

El Ioga és una filosofia de vida, una disciplina per viure millor. Cal practicar-lo amb professors de ioga que estiguin compromesos amb ells mateixos i transmetin l'experiència que viuen.

La nostra cultura és molt visual i això ens pot fer confondre, a l'veure o fer postures aparentment perfectes sense experimentar el treball d'atenció i actitud en la postura. Les asanes, ens donen la força, el relax, l'atenció i la comprensió que ens acompanya mentre tenim un cos físic. En Ioga considerem el cos com a element tamásico, mogut per la inèrcia. Si la ment no li ordena o suggereix alguna cosa, el cos no es mou. La ment, en canvi, per la seva naturalesa, és inquieta, rajàstica, diem en Ioga. Quan la ment penetra el cos, aquest es posa a el servei de la ment i és un bon company de camí. La ment, al penetrar en el cos, es reconeix, es fa pràctica, es tranquil·litza i recupera la seva dimensió de saviesa. L'aspecte tamásico i rajàstic es complementen amb la part lluminosa de sattvico. La claredat, la confiança profunda en la vida, la pau fruit d'estar en contacte amb la part més genuïna de nosaltres mateixos, allà on el cor i la ment parlen el mateix llenguatge.

Les assanes dissolen les tensions acumulades en els músculs, teixits connectius, òrgans, glàndules, etc. El sistema energètic dels chakras harmonitza i vivifica, l'estat mental es clarifica i l'atenció es manté desperta i relaxada. Però el ioga no és només moure el cos o buscar una salut psicofísica.

És l'actitud, fruit de Yama i Niyama, el Coneixement del Real en nosaltres, i viure en el present el que fa que el Ioga tingui el seu efecte en el nostre Ésser. En Ioga sabem que no som un cos, el coneixem, per estimular l'energia vital. És un camí d'autoconeixement, de llibertat mental i de realització espiritual.

Entrem dins nostre, apaguem l'activitat dels sentits i mantenim l'actitud de presència, Ser, Aquí, Ara.


Dharana - Capacitat d'atenció i concentració

Dharana: Concentració estable i còmoda. És la qualitat de fixar la ment en un punt. Té el sentit d'enfocar alguna cosa i mantenir-lo. Pot ser un objecte, situació, persona, etc. És imprescindible l'abstracció dels sentits.
L'aprenentatge s'aconsegueix gradualment. Des del Ioga diem que, "és un treball per a tota la vida enfortir la nostra ment", aconseguint així una serenitat i comprensió. S'experimenta la Presència de ser aquí i ara. La pràctica i la tècnica juntament amb una actitud adequada ajuda a fer callar la ment i a fer-nos la vida més fàcil.

És un procés on apareix un -Observador- que mira tota activitat mental i sensorial. Potència la qualitat de l'atenció, augmenta la capacitat de relativitzar tots els continguts mentals. Aquest "gran ull interior" que mira i no s'implica en el que veu i sent, és Dharana!

El procés de saber interioritzar els 5 sentits i experimentar un món en el nostre interior se l'anomena Pratyahara. Els sentits de el tacte, oïda, gust, olfacte i vista, els donem un gir de 180 graus perquè aprenguin a mirar i experimentar cap a l'interior de nosaltres mateixos, i així reconèixer la nostra riquesa i experiència interna.

Aquest aprenentatge ens ajuda a equilibrar la balança d'activitat-descans en la nostra vida. Quan els nostres sentits, estan receptius a l'acció-reacció del nostre món quotidià, vam crear impressions i records, que ens influencien en la manera d'actuar, pensar i sentir.

Amb l'ensinistrament de pratyahara, aprenem a Estar. Els nostres sentits es mouen en un espai d'activitats externes-internes mantenint un equilibri en el nostre Ser. El resultat és una experiència en el món molt més completa i més integradora.
Aquest aprenentatge es pot dur a terme en els moments on es practiqui el silenci, el recolliment, la consciència cap a l'interior. També en la pràctica de les assanas podem exercitar Pratyahara, quan entre postura i postura fem un espai d'escolta i "sentim" la postura, la interioritzem. Hi ha tècniques específiques en ioga per exercitar Pratyahara com el Yoni Mudra que equilibra el sistema nerviós per mitjà de tocar les terminacions de l'nervi trigemin.

El Yoni mudra

És un gest que permet a una persona aconseguir separar-se de el caos de l'món exterior existent.
Per mitjà d'abstracció dels sentits.
Yoni significa úter o matriu i aquest gest és nomenat el Yoni Mudra, perquè la persona que el practica regularment no té contacte amb el món exterior, Com un nadó a l'úter matern .Els ioguis a l'practicar aquest mudra visualitzen tots els seus chakras. També estan en sintonia amb els seus sons interns. Les escriptures afirmen que després de practicar el yoni mudra, les persones destres escoltaran els sons interns en la seva orella dreta i la gent esquerrans escoltaran els sons en l'oïda esquerre.

Passos per practicar el Yoni Mudra

Cobrir les orelles de manera segura amb els polzes
Col · locar els dits índexs en els ulls, cobrint-.
Utilitza els dos dits mitjans per posar-los sota els orificis nasals
Toca els llavis amb el dit anular just per sobre de l'llavi superior i el dit petit sota de el llavi inferior
Inhala i exhala lentament.

Beneficis

​​​​​​​
Alguns dels beneficis de salut de yoni mudra inclou:
Alleuja l'estrès
Relaxa i rejoveneix la ment.
Estabilitza el sistema nerviós, l'estar en contacte amb les terminacions de l'nervi trigemin.
Manteniment d'un estat de claredat mental i relaxació
Aconsegueix la tranquil·litat mental i el desenvolupament espiritual.

Meditació

La vida quotidiana estimula els sentits cap a l'exterior, gràcies a ells tenim interacció amb el món que ens envolta, coneixem l'entorn, tenim una vida comunicativa amb els altres i no ens sentim aïllats. Els sentits ens donen una informació que ens permet aprendre a viure com a persones en equilibri, poder créixer sanament i socialment.

Quan pretenem equilibrar la nostra vida cap al món amb un coneixement interior, necessitem desenvolupar la introspecció, espai meditatiu. Un aprenentatge que el ioga li dóna molta importància per a l'equilibri psíquic- mental i espiritual de la persona.


La meditació és un espai per poder aturar-se i donar-se compte del que està passant en el nostre interior. Un cop pares pots observar en quina actitud vius el que estàs vivint, i et permet prendre decisions respecte a moltes coses.

És simplement l'exercici d'estar present, observant sense judicis.

La meditació ens permet obrir l'espai necessari per veure amb més claredat.

Com estàs molt més serè, i estàs més centrat, les idees flueixen.

Meditar és aturar, per actuar, i no deixar-se portar per la inèrcia de la vida.

La meditació crea un ferm eix des d'on ens obrim a les dimensions socials i transcendents.

Gran part dels trastorns emocionals i físics són alimentats, fins i tot produïts per l'estrès i l'ansietat. Regalar-nos uns minuts de calma a el dia practicant meditació, ens ajuda a superar-los.

Aquesta càrrega està dipositada en els nostres pensaments en forma de creences i prejudicis, en les nostres emocions com afeccions i pors, i en el nostre cos físic, com bloquejos i disfuncions. Tots aquests equilibris estan interrelacionats.

La pràctica de la meditació ens ajuda a ser conscients en aquests processos interns. Simplement observem el que ens passa interiorment, sense respondre, sense aplicar solucions preconcebudes, obrint una porta, descorre el vel que ens separa d ' "estar bé" sentir com realment som. Això té un efecte curatiu, alliberador, en la nostra vida. Ens fa sentir i relacionar millor amb nosaltres mateixos i amb els nostres companys de viatge en la vida. Per això necessitem quietud i silenci en la nostra ment.

No hi ha objectius. Només som un ésser que respira, res més. No volem res, no busquem res. Recorda: "Arriba sense avisar, arriba sense buscar-ho." A mesura que avenços en la teva pràctica veus observant els intervals entre inspiració i expiració. Els silencis entre pensament i pensament. La calma entre tensions. Una presència tranquil·la que creix i creix sense que tu facis res, res més que respirar. Aquesta és la porta, deixa que s'obri. No tens res a perdre, no hi ha res a témer. Tot està bé.

La meditació col·lectiva és un castell que protegeix tot aspirant, tant a l'novell com a l'veterà. La meditació col·lectiva intensifica l'energia de cada membre de el grup, mitjançant l'invisible intercanvi vibratori del magnetisme col·lectiu.

Resultats:

No es busquen, es troben com a resultat d'un pràctica. El resultat no és imaginatiu sinó existencial, de pau i profunda alegria que inunda el cor. No cal ser impacient, ja que no hem après encara a tenir l'hàbit de meditació. La regularitat en la pràctica ens portaran a viure el present aquí i ara.

"En la silenciosa quietud de la ment sorgeix el que és eterna bellesa. Arriba sense avisar, arriba sense buscar-ho. Sense el tràfec de el reconeixement". (J. Krishnamurti)

Durant la meditació deixem de posar l'atenció en les sensacions que produeixen els sentits i ens concentrem a l'interior. Fem un espai per al silenci. El resultat és una experiència de pau, amor, alegria al cor i una serenitat en el viure.

TÈCNICA:

Preparació:

Lloc: Tranquil sense soroll. Agafar l'hàbit de fer-ho sempre en el mateix lloc, així es crea una energia que afavoreix la meditació.
Exercicis preliminars: És bo fer algun exercici físic o asanes per treure tensió en el cos i posar-lo apte per a la meditació. També quan puguis és bo banyar-te abans.
Postura: Assegut en una cadira, que els peus toquin al terra o si és còmode per a tu pots fer-ho assegut sobre un coixí a terra, amb les cames creuades.
Columna recta, pit fora, espatlles enrere, barbeta endins, les mans descansen sobre les cuixes prop de el tronc, abdomen relaxat i cap a dins. Ulls tancats dolçament.
Respiració: És bo fer un exercici de respiració que ens ajudi a oxigenar, a eliminar tensió i aquietar la ment. Inspira comptant de 5 a 15 o el que puguis. Reten comptant el mateix temps. Treus l'aire en el mateix temps de la inspiració. Repetir de 6 a 8 vegades. A l'acabar, deixar que la respiració es relaxi, que es torni profunda, silenciosa i calmada.
Actitut: És una actitud de reverència a l'infinit, a l'espurna de vida que hi ha dins nostre inalterable i sempre nova. És viure el present, aquí i ara.

Atenció:

Atenció enfocada en la respiració. Ulls tancats enfocats al centre del front. Observem la respiració sense forçar-la. Graduadamente percebem diferent la respiració. Som observadors dels pensaments, de les sensacions sense implicar-nos. La ment es va aquietant en la respiració. Ens adonem que som d'una naturalesa espiritual. Després d'un mínim de 15 minuts passem a la percepció.

Percepció:

Deixar-nos fluir. Escoltem la Presència a nosaltres. La pau i fruïció seran progressives.
Pots apaivagar el moviment dels teus pensaments?
La meditació i la disciplina mental poden canviar la manera de treballar de el cervell. Així ho han comprovat els investigadors de la Universitat de Wisconsin-Madison (EUA) que des de 1992 realitzen un estudi en col·laboració amb l'actual Dalai Lama i altres monjos budistes molt experimentats en l'art de la meditació.
Els últims resultats d'aquest estudi, liderat pels neurocientífics Antoine Lutz i Richard Davidson, han estat publicats a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'

Kriyes externs

IOGA és una ciència mil·lenària que ofereix eines pràctiques per a la salut, el benestar i el desenvolupament del potencial humà.

El Hatha ioga ofereix mitjans per tenir cura tant de la salut cel·lular com de la salut de l'ésser.

Perquè una cèl·lula viva en salut, ha de tenir accés als nutrients necessaris, i alhora ha de poder eliminar fàcilment les toxines que genera el metabolisme cel·lular.

El cos físic està separat de l'entorn per la pell a nivell extern i per les mucoses a nivell intern en contacte amb l'aire que respirem mucosa nasal i pulmonar, i la mucosa digestiva en contacte amb els aliments, fàrmacs i substàncies que ingerim.

La ciència ioga ofereix Kriya externs per mantenir la salut i alhora afavorir l'eliminació de toxines:

Jala Neti

És un dels Kriyes (rentats) més eficients i senzills que ens presenta el ioga.

LA LOTA

Pel Jala neti es fa servir una "lota". És un recipient de mig litre de capacitat amb una sortida que acaba en un broc estret, de forma que es pugui introduir a l'orifici del nas.

La lota s'omple d'aigua tèbia i es dilueix en ella una culleradeta de sal marina. Ja sabem que al refinar perd el iode i altres minerals. La proporció és la mateixa que la del sèrum fisiològic, una dissolució de 9/1000 de Clorur Sòdic en aigua: la mateixa concentració osmòtica que el plasma sanguini.

L'aigua ha de ser tèbia perquè es desprenguin millor les mucositats del nas. Es pot utilitzar excepcionalment aigua freda (natural). Llavors, el Jala Neti té més efectes de tonificar i enfortir els nervis i els vasos sanguinis del nas.

Com es fa? 

  1. Prengui la lota amb una mà i inclini una mica el tronc cap endavant.
  2. Introduïu el broc de la lota per una fossa nasal que quedarà ben tapada, obriu la boca i gireu el cap, i per pressió natural l'aigua circularà lliurement pel nas i sortirà per l'altre orifici.
  3. Mentre fem el Jala Neti obrim la boca per respirar i per evitar el pas d'aigua a la gola.

Potser que tinguem la fossa nasal molt tapada i l'aigua no circuli. Es poden fer moltes coses per destapar momentàniament l'orifici. Una molt senzilla és tombar-se de costat a terra de manera que quedi dalt l'orifici tapat. A l'cap d'uns minuts es descongestionarà i podrem fer el Jala Neti.

QUAN ES FA?

Com totes les tècniques ioguis, no es tracta d'una medicina ocasional, sinó que essencialment és preventiva i dóna fortalesa si es fa regularment. El ritme és una lliçó de la natura que cal aplicar també en els Kriya. Per tant, és poc, encara que pot ajudar, utilitzar el Jala Neti només quan estàs refredat o tens el nas molt tapat o brut. Per descobrir el real efecte de l'Jala Neti hi ha un ritme a respectar. Per la seva senzillesa d'execució, pot fer-se una vegada a el dia o cada dos dies. Pot ser abans d'una sessió d'assanes, o de l'pranayama, o tot just a l'aixecar-nos, abans de fer la meditació.

SOBRE LA RESPIRACIÓ

Ja sabem que hem de respirar pel nas, perquè fa de filtre i adequa l'aire a la temperatura i humitat necessàries per a l'entrada en els pulmons. Si respirem per la boca perdem aquest procés.

Amb Jala Neti netegem i preparem la mucosa del nas que té la funció de donar humitat a l'aire, i també fer de filtre; amb això es milloren les condicions d'entrada d'aire cap a la tràquea i pulmons, i en conseqüència tot el procés de respiració.

Gràcies a aquesta neteja de mucositats, així com de l'efecte antisèptic de l'aigua salada, alleugerim malalties com la sinusitis, els refredats, ...

SOBRE EL SISTEMA NERVIÓS

El pas estimulant de l'aigua sobre els nervis olfactoris i trigemin, fa que enviem estímuls directes a l'còrtex cerebral, fent que les ramificacions nervioses motores-sensitives del voltant siguin estimulades.

Aquest efecte sobre el cervell es reflecteix en el fet de la sensació fresca, del cap que se sent després de fer el Jala Neti.

El nervi olfactori, que passa per les àrees més antigues del nostre cervell (sistema límbic) està connectat amb el sistema nerviós autònom, i fa que l'estímul ajudi a equilibrar-ho.

Aquest Kriya té, doncs, un efecte important sobre el cervell que és ajudar a regular el SNA disminueix la tensió i ansietat.

Amb Jala Neti destapem les fosses nasals, el que permet respirar amb més facilitat.

El Jala Neti és, sens dubte, un gran preparatiu per a la tècnica del PRANAYAMA.

Vayu Neti

Un cop s’ha acabat el Jala Neti fem el Vayu Neti (neteja per aire), que és un complement necessari per al Jala Neti.
Consisteix a expulsar l’aire ràpidament i enèrgicament (impuls des del punt Hara),
ajudant-nos d’una decidida inclinació de tronc i cap endavant, amb les mans agafades per darrere. L’aire sortirà pels dos forats del nas alhora, després el farem sortir per un i altre costat alternativament, cosa que s’aconsegueix girant el cap amb energia a un costat i altre, tot movent els músculs facials del costat del nas i boca per pressionar el forat del nas que volem tapar. D’aquesta manera les fosses nasals s’assequen i s’eliminen les mucositats que
encara pugin quedar. No cal utilitzar el mocador. En acabar el Vayu Neti, redrecem la columna i estem uns instants amb els ulls tancats, enfocant la ment per escoltar l’efecte del Kriya.