Homeopatia: la Comissió Europea no accepta les pressions del Govern d'Espanya-ca

21-11-2018


Des del punt de vista de la Comissió, el principal focus de l'actual legislació de la UE és assegurar l'alta qualitat i seguretat dels productes homeopàtics que estan en circulació dins de la UE. Les normes actuals contenen salvaguardes per assegurar que els ciutadans estan informats quan decideixen utilitzar productes homeopàtics. Dit això, cal recalcar que en aquest moment, no hi ha intenció de llançar noves iniciatives o revisar el marc actual sobre homeopatia. La directiva 2001/83 / EC inclou un marc regulador especial de la UE en relació al màrqueting dels productes homeopàtics medicinals (HMPs) dins dels països membres de la UE ".

"Per tant, els medicaments homeopàtics poden autoritzar com a medicaments convencionals, o bé autoritzar-se o registrar-se a nivell nacional com medicaments homeopàtics mitjançant el procediment de registre simplificat. Per a les autoritzacions nacionals de productes homeopàtics amb al·legacions clíniques, els Estats membres han de decidir quines dades clínics han de exigir-se als sol·licitants. El registre s'aplica als medicaments homeopàtics sense al·legacions clíniques i centrant-se principalment en la seva qualitat i seguretat. A falta de dades clíniques, els productors no poden incloure al·legacions terapèutiques en la informació sobre els seus productes ".

"Tant els medicaments homeopàtics registrats com els autoritzats han d'estar clarament etiquetats com" medicaments homeopàtics ". Per garantir la qualitat i la seguretat dels productes homeopàtics, els medicaments homeopàtics i convencionals han de complir els mateixos requisits quant a la seva fabricació, distribució i farmacovigilància".