Programa d'Expert en Psico Neurologia Aplicada - PNA 

Veure Curs Introductori de PNA els dias 7 i 8 de juliol

Psico Neurologia Aplicada (PNA) és un model de tractament integrador, innovador i complementari a la relació d'ajuda, basada en el funcionament del cervell, la psicoteràpia i la resposta del cos al test muscular.

És una molt bona eina per al professional de la salut i per al desenvolupament personal. El seu caràcter eminentment pràctic i vivencial afavoreix l'adquisició dels coneixements des de la pròpia experiència.

Aquest enfocament s'identifica, avalua, dóna comprensió i equilibra el sistema nerviós, donant un impuls sanador l'ésser humà. És de fàcil integració amb altres models terapèutics i de salut.

En Holos: Salut Integra forma part dels nostres recursos des de l'any 1994. El psicòleg Jordi Mauri i els seus col·laboradors han comprovat en el seu treball en consulta les evidències de la seva utilitat en l'àmbit de la salut.

Aquesta disciplina contempla els següents aspectes:

1.-   El test muscular, basat en els estudis de kinesiologia, és útil per identificar l'estrès, a nivell conscient, inconscient i de memòria somàtica. L'utilitzem com un amplificador dels múltiples processos que té l'ésser humà.

L'estrès s'entén en un sentit ampli, com un bloqueig, un excés o defecte d'energia, estar en confusió, creences inapropiades en diferents contextos, conflictes emocionals, vincles insans, trastorns en el camp de la fisiologia, neurologia, anatomia, nutrició, etc.
Actualment sabem que l'excés d'estrès està implicat en la majoria de malalties.

2.- La relació terapèutica: comunicació verbal, no verbal i test muscular.
En integrar aquests tres llenguatges augmenta la presa de consciència i permet una bona facilitació terapèutica: Acompanyar, identificar, donar protagonisme a la persona i estimular la curació. La nostra orientació en el procés terapèutic ve de la psicologia humanista i cognitiu conductual.

3.- Un model de salut integrador en el qual es contemplen les dimensions:

* Aspecte Corporal: Fisiològic - somàtic. Nutrició.
* Aspecte emocional, vincles i traumes.
* Aspecte Perceptiu, cognitiu i lingüístic.
* L'aspecte energètic subtil dels meridians i xacres. Dimensió Arquetípica. Identificació quem i avaluem la millor intervenció, en el marc temporal més adequat.


Una metodologia precisa i potent per accedir i dissoldre l'estrès amb el mèto- tot de formats; una combinació de maneres digitals i punts d'acupresura. La tècnica permet localitzar on s'emmagatzema l'estrès i dissoldre els seus patrons. Utilitzem la metodologia d'Hugo Tobar, fundador de l'escola Neuroenergetic Kinesiology. Reconegut per set cadenes en kinesiologia.

Una actuació terapèutica, ja sigui física-nutricional, energètica, cognitiva i / o emocional per equilibrar i corregir en el nivell més adequat. Així recuperem l'equilibri funcional, obtenim una nova comprensió i ampliem la capacitat d'elecció, punt clau en el desenvolupament humà.

OBJECTIUS 

El nostre objectiu és oferir coneixement pràctic i aplicat. En acabar la formació l'alumne serà capaç de:

• Identificar i avaluar la situació actual del client. Enquadrar la demanda.
• Comunicar-se amb el client de manera útil, congruent i eficaç.
• Tenir un coneixement pràctic de la relació del cervell amb el comportament. Que funciona i com funciona.
• Adquirir les competències i habilitats necessàries per identificar, avaluar i tractar l'estrès físic- fisiològic, neurològic, emocional, energètic, aprenentatge cognitiu.
• Aplicar eines cognitiu, emocionals i conductuals per al desenvolupament personal i professional.
• Definir el treball més adequat en cada situació, valorar el seu abast i limitacions.
• Cualificar i enfortir el desenvolupament personal i exercici professional, per mitjà d'un aprenentatge constructiu i experiencial.
• Tenir més seguretat i riquesa terapèutica,
• Conèixer nombrosos casos reals, la metodologia d'intervenció i resolució, per l'exposició de casos fruit de l'experiència professional de l'equip terapèutic de Holos.
• Estar centrat i utilitzar la seva intuïció en el desenvolupament de les seves habilitats.

Programa

La formació completa són 4 móduls

Cada mòdul consta de:

* 65 hores presencials (el 60% són pràctiques) repartits en 4 caps de setmana, més un dissabte d'integració del que s'ha après.
* Cal fer 2 sessions individuals amb un professional capacitat.
* Cal un mínim de 16h de treball personal i pràctica entre els alumnes del curs.
* Cada mòdul té la seva comprensió i aprenentatge progressiu. Pot practicar amb independència dels següents mòduls. La realització dels 4 mòduls permet ser Expert en Psiconeurologia Aplicada.Dirigit a

Totes aquelles persones interessades en el desenvolupament personal i que vulguin adquirir les habilitats necessàries com practicant de PsicoNeurologia Aplicada.

Com a suport tècnic i pràctic a professionals de ciències de la salut: psicòlegs, fi fisioterapeutes, infermeres, metges, osteòpates, posturologos ...
Com a suport tècnic i pràctic a professionals de ciències humanes, de l'equilibri emocional i de l'aprenentatge: mestres, psicopedagogs, educadors, terapeutes, coach ...


MÒDUL 1

Coneix i experimenta com s'identifica l'estrès en diferents nivells i la seva dissolució.
OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements bàsics de l'estrès i del test muscular Neurològic
De fi nir metes i objectius.
Identi fi car el moment conflictiu de la història personal i restablir l'equilibri.
Conèixer i utilitzar els punts de acupresura, els 14 meridians i els estats emocionals implicats en un tema.
Els chakres, el seu significat i la seva utilitat.
Conèixer 7 nivells de funcionament del cervell. escorça, límbic, diencèfal, tronc de l'encèfal: cervell mitjà, ponts, medul·la oblonga i medul·la espinal.
Aprenentatge i pràctica del model de formats.
Dissolució de l'estrès profund en cada nucli amb el sistema de Poders d'estrès.


MÒDUL 2

Coneix i aprèn la regulació de l'estrès en les emocions primàries.
OBJECTIUS:

Identificar les emocions primàries tal com les descriu el neuròleg científic Jack Panksepp. Base biològica de la varietat d'emocions secundàries.
Estudiem en profunditat les emocions, els seus neurotransmissors, els comportaments saludables, què passa quan hi ha estrès en aquests sistemes neurològics i els seus efectes en la salut.
Els sistemes que tractem són: l'estrès a llarg termini i el cortisol, la por, la ràbia, el pànic o síndrome de separació, la recerca, la claredat-confusió, la sensualitat i la cura.
Experimentar nous recursos per a la gestió emocional.
Donarem informació sobre nutrició, la toxicitat i els seus efectes en el sistema nerviós. Equilibrarem el sistema entèric.
Tenir una habilitat a reconèixer l'estrès en els diferents sistemes neurològics emocionals i regular-los.
L'experiència personal de tot aquest procés porta a la seguretat de poder acompanyar a les persones a dissoldre l'estrès i facilitar-los noves eleccions.


MÒDUL 3

Coneix i aprèn l'efecte de la supressió emocional, somatització i la presa de decisions.
OBJECTIUS:

Identi fi car i equilibrar mecanismes No conscients.
Sistema de la son (REM- NREM), vigília i Jetlag.
Sistema del joc i la importància en l'aprenentatge.

Habilitats adquirides:

Identi fi car d'una manera precisa com somatitzem a partir de la supressió de les emocions i oferir tècniques de resolució eficaços.
Equilibrar l'estrès d'una manera natural i tenir accés a nous recursos i possibilitats.
Reconèixer tot un ventall de possibilitats i la seva relació entre els diferents sistemes neurològics.
El sistema de Chakras obre una porta al coneixement i comprensió d'un mateix i permet augmentar el desenvolupament i benestar.
Supressió de les emocions i la tendència a la somatitza-ció.
Mecanisme de la por condicionada i la dificultat de presa de decisions.
Els 7 chakras principals seva relació amb els arquetips, sistema nerviós, els òrgans, circulació, músculs i pell.


​​​​​​​MÒDUL 4
Organitza els recursos d'una manera sistemàtica per dedicar-te a utilitzar aquesta metodologia d'una manera regular i professional.
objectius:
* Tenir cada participant un mapa d'accés a la neurologia i la seva influència en el comportament. Una metodologia d'intervenció més eficaç, que és de gran ajuda per a una major consciència, aprenentatge i capacitat d'elecció.
* Tenir un ventall de possibilitats que permeten comprendre i actuar amb facilitat i determinació. Avaluar les evidències de l'aplicació de les tècniques.
Els sistemes que tractem són:
* El sistema de les addiccions a nivell físico-químic com la cocaïna, el cànnabis, etc. i també les addiccions psicològiques com addicció al joc, sexe, sistemes audiovisuals etc.
* Sistemes implicats en temes de consciència i regulació del sistema de GABA.
* Sistemes del menjar i la set.
* Tot el sistema d'aprenentatge en nens i adults. Sistema de l'atenció, memòria a curt i llarg termini, aprenentatge de la lectura, comprensió matemàtica.
* Sistema de reflexos primitius que són a la base de la maduració neurològica i integració sensomotora.


CALENDARI

Horari: Dissabte de 9,30h a 20h - Diumenge de 9h a 14h

1er MÓDUL2º MÓDUL

29-30 setembre 2018

20-21 octubre 2018

17-18 novembre 2018

1-2 desembre 2018

15  desembre 2018

19-20 gener 2019

9-10 febrer 2019

9-10 març 2019

30-31 març 2019

13 abril 2019

3er MÓDUL4º MÓDUL

27-28 abril 2019

11-12 maig 2019

25-26 maig 2019

15-16 juny 2019

29 juny 2019

Fechas a determinar

inicio setiembre 2019

TITULACIÓ i CRÈDITS

En finalitzar la formació lliurem el títol de Holos: Salut Integra de

EXPERT EN PSICONEUROLOGIA APLICADA

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran al centre CINTRAPSICOLOGIA, c/ Casanovas 46 3r 4ª de Barcelona. T. 934 514 202 - info@cintrapsicologia.com 
Per informació sobre continguts enviar mail a administracio@salutholos.com

Forma de Pagament:

Per transferencia a la cc. ES40 0081 0193 8200 0180 5181
Indicar nom complert i curs al que s'inscriu

Veure Curs Introductori de PNA els dias 7 i 8 de juliol


Professorat