En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer informàtic. Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a la gestió, administració i manteniment dels serveis acordats o contractats. Aquests serveis inclouen la tramesa periòdica d'informació relacionada amb el centre. Vostè pot cancel·lar la recepció d'aquesta informació amb un sol clic en el moment de la recepció de la mateixa.

www. salutholos.com no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Clients a tercers.

Així mateix l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic administracio@salutholos.com


AVÍS LEGAL: POLÍTICA DE PRIVACITAT