Mindfulness MBSR

Formació
Comença: 16-10-2018 - 19:00 h
Finalitza: 04-12-2018 - 21:30 h


PROGRAMA D'ENTRENAMENT MENTAL DE 8 SETMANES BASAT EN MINDFULNESS MBSR

Mindfulness, traduït com consciència plena, és la capacitat d'estar present en l'aquí i l'ara, prenent consciència del que succeeix amb la finalitat de gestionar millor les situacions difícils.
MBSR (Mindfulness based stress reduction) és el programa de referència en entrenament mental basat en mindfulness, desenvolupat en 1979 pel doctor Jon Kabat-Zinn al centre mèdic de la Universitat de Massachusetts. És un programa àmpliament testat i s'ha constatat que els participants, en finalitzar el programa, redueixen de mitjana el seu malestar psicològic en un 40%.


OBJECTIUS

- Adquirir major resiliència i benestar psicològic
- Millorar l'atenció i la concentració
- Cultivar la regulació emocional i la comunicació conscient
- Desenvolupar l'empatia, la confiança i la compassió cap a les altres persones
- Incrementar l'eficàcia en la presa de decisions i la resolució de conflictes


METODOLOGIA

El programa es distribueix en 8 setmanes, durant les quals es realitza 8 sessions de 2,5 h més un dia de pràctica intensiva en dissabte o diumenge. En total són 28 hores de formació presencial.

MBSR és un programa experimental i participatiu, es realitza en grup i combina en cada sessió explicacions teòriques, pràctiques d'entrenament de mindfulness i espais de diàleg i indagació apreciativa.

MBSR requereix que el participant realitzi a casa les pràctiques formals d'entrenament de mindfulness durant les 8 setmanes de durada, mitjançant uns àudios guiats.

Les 8 sessions aborden els següents temes:

- Què és mindfulness.
- La percepció de la realitat
- Les emocions i la regulació emocional
- L'estrès
- Responent a l'estrès i la resiliència
- Comunicació conscient
- Cuidar i gestió del temps
- Integrant mindfulness a la vida quotidiana


INSTRUCTOR

Eduard Miquel, instructor MBSR acreditat per l'Institut Mindfulness.Miembro de l'Associació d'instructors de MBSR. Llicenciat en Ciències Polítiques i Màster en Història de les Religions, ha aprofundit en l'estudi de les tradicions contemplatives. Ha publicat l'eremitisme a Montsant (2011). Practicant de meditació i ioga des de 2004, amb especial èmfasi en la tècnica vipassana, s'ha format a Espanya, França, Regne Unit i l'Índia amb mestres com Thich Nhat Hanh, SN Goenka i Martine Batchelor. Per a més informació veure www.eduardmiquel.com

Fent el curs s'aconsegueix el nivell bàsic (iniciació) de l'itinerari formatiu d'instructors de Mindfulness (MBSR).

També Certificació per a mestres/educadors: Curs acreditat per ICE amb 50 h. de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

DIES
Conferència informativa:  Dimecres10 d'octubre a les 20:30h. Assistència necessària per poder fer la formació.

Els dimarts 16, 23 ,30 octubre, 6, 13,20, 27 novembre i 4 desembre 2018
Dia de pràctica intensiva, diumenge 25 novembre 2018 (9:30 a 17:30h)

HORARI

19: 00h a 21: 30h.

PREU

350 €. Inclou llibre "Con Rumbo Propio", els àudios que àudios que guien les pràctiques per realitzar a casa i el dinar de dia intensiu.

INSCRIPCIÓ

INSCRIURE'S AL CURS


Altres formes de pagament:
En efectiu, amb targeta personalment al centre Holos, o per transferència. Demaneu informació a inscripcioncurso@salutholos.com